Odontologinės įrangos veikimo patikra

ODONTOLOGIJOS ĮRANGA IR KĖDĖ KOMPRESORINĖ

 1. Patikrinkite, kaip veikia oro kompresorius. Įjunkite ir stebėkite, prie kokio oro slėgio jis išsijungia, ar nesigirdi pašaliniai kompresoriaus veikimo garsai.

 2. Išleiskite susikaupusį vandens kondensatą iš kompresoriaus resyverio.

 3. Išleiskite kondensatą iš siurblio sifono.

ODONTOLOGIJOS ĮRANGA IR KĖDĖ

 1. Įjunkite gydytojo stalelyje esantį jungiklį ir stebėkite, ar teisingai įsijungia odontologinė įranga.

 2. Išleiskite susikaupusį vandens kondensatą atsukdami kėdės apačioje esantį kranelį.

 3. Patikrinkite atsiurbimo sistemos darbą, aktyvuojant atsiurbėjų darbą (mažasis, didysis atsiurbėjai) priliečiant delnu prie atsiurbėjų antgalių. Įsitikinkite ar pakankama įsiurbimo trauka. Patikrinkite filtro sietelio stovį.

 4. Patikrinkite spjaudyklės nuplovimo ir stiklinės pripildymo funkcijas.

 5. Patikrinkite pusterio vandens ir oro padavimo funkcijas.

 6. Patikrinkite vandens nubėgimą į kanalizaciją. Po ilgesnio nenaudojimo galimas vamzdžio užsikimšimas. Kad to nebūtų, periodiškai į spjaudyklę įpilkite keletą litrų vandens (galima pilti vandenį su aktyviais plovikliais). Jei įranga prieš veiklos sustabdymą nebuvo teisingai išvalyta, įmanoma, kad vanduo nebepratekės.

 7. Patikrinkite separatoriaus darbą (nuėmus šoninį dangtį), susiurbkite su atsiurbėjais 3-5 litrus vandens.Vanduo iš separatoriaus turi būti pašalinamas į kanalizaciją. Patikrinkite separatoriaus filtro sietelio stovį.

 8. Išbandykite visus gydytojo stalelio instrumentus. Paėmus kiekvieną instrumento žarną atskirai be instrumento, išbandykite darbinio oro ir aušinančio vandens srautus. Tuos pačius veiksmus atlikite ant žarnų prijungus naudojamus odontologinius instrumentus.

 9. Įjunkite paciento kėdę ir išbandykite visas paciento kėdės pozicijas.

 10. Jei patikrinimo metu tam tikrų įrangos funkcijųs atlikti nenepavyksta , susisiekite su kliniką aptarnaujančiu UAB „Vilimekso servisas“ inžinieriumi.

Reikia pagalbos? Skambinkite telefonu:

Tel. +370 656 33318/ +370 630 11555


Produktų katalogas leidiniai